Hier kunt u het laatste nieuws over ons fokbedrijf lezen.
Tevens vindt u andere wetenswaardigheden over de schapenhouderij in het algemeen.
Alle ooien lopen bij de fokrammen oct. 2019, foto Kimbolton Blaze
De Swifter ooien zijn merendeel gedekt nu door twee goede jonge rammen, Constructor 8809-97455 en Connection 8608-32033.
Bij de Engelse Texelaars worden drie rammen ingezet.
De topram Kimbolton Blaze PPK1800780 (8ste plaats Top Stock Sire List 2019) krijgt de meeste ooien in de weide.
Verder worden de rammen All You Need nl06390-04768 en AA Commander EZK1974000 ingezet. Zij krijgen Engelse importooien als gezelschap waar we volgend jaar weer rammen uit hopen in te zetten als alles goed gaat voor bloedverversing op de Kimbolton Blaze dochters in 2020.
De topooi Kimbolton PPK1800805 (vader Kimbolton Ace) gaat bij AA Commander en de ooi Kimbolton PPK180749 (vader Dunhow JMU1603709) is 9 oktober gedekt door de allround ram All You Need die een top 20 weken gewicht en goede vruchtbaarheid vererft.
Alle ooien lopen bij de fokrammen oct. 2019, foto Kimbolton Blaze
Swifter lammeren met gemak in top 1% voor vleeslamindex
De Swifters hebben zo goed gefokt dat de lammeren allemaal in de TOP 1% Beste dieren voor de vleeslamindex staan.
Dit door een positieve groei, een positieve spierbedekking en een ideale vetbedekking.
We zijn er wijs mee en gaan zoon 55 hier ook inzetten voordat hij naar zijn nieuwe eigenaar Karsten Bolhuis gaat in oktober 2019.
Swifter lammeren met gemak in top 1% voor vleeslamindex
Nieuwe Swifter ram 8608-32033 aangekocht met bijna 30 mm bespiering
We zijn met onze nieuwe Swifter dekram 8608-32033. Doordat we vrijwel geen bloedverwantschap met deze lijnen hebben past hij goed in het rammenteam.
De proefdekking in het computersysteem van het Swifter stamboek leverde 0,0 verwantschap op wat fijn is met onze dieren. De Vleeslamindex van deze ram 129 geworden.
De ram heeft ARR/ARR genotype voor scrapie, is dubbel MyoMax en Blindfactor vrij getest.
We verwachten met deze ram en de eigen ram 55 ook weer Blauwe Swifters te kunnen fokken waar nogal vraag naar is momenteel.
In de rechtstreekse moederlijn komen we weer bij onze eerste gefokte eigen Swifters uit wat ook weer leuk is!
Nieuwe Swifter ram 8608-32033 aangekocht met bijna 30 mm bespiering
De Beste Wensen voor het Nieuwe Jaar
We wensen alle bezoekers van onze site en ons Schapenfokbedrijf Aa een Goed 2019 toe, zowel voor U en uw familie en bedrijf.
We zien weer uit naar een opnieuw succesvol 2019 met veel gezonde mooie lammeren in de stal.
Op de foto twee van de Swifter ooien die komend jaar gaan aflammeren. De vader is de Swifter ram Raymond
Zie ook de Facebook pagina:
www.facebook.com/FokbedrijfAaEngelseTexelaars
De Beste Wensen voor het Nieuwe Jaar
Meeste ooien al gedekt door Swifterram A146-57480
De Swifterram A146-57480 heeft vrijwel alle Swifter ooien al gedekt.
ook de jonge ooien wat vlot is voor de tijd van het jaar.
Vanaf 12 oktober word hij ook ingezet op het bedrijf van een collega Swifter fokker dus de ram krijgt een hoge betrouwbaarheid bij zijn indexen.Op beide bedrijven wordt ook nu gescand.
Hij heeft nu al de hoogste vleeslam indexen van Nederland van zijn jaargang dus we zijn erg benieuwd naar de eerste lammeren die hier geboren gaan worden over 5 maanden.
We hebben ons Swifter bestand ingekrompen tot een Nucleus van alleen TOP dieren met ook ooien met de veel gevraagde blauwfactor.
Eind februeari worden de meeste Swifters hier geboren.
Meeste ooien al gedekt door Swifterram A146-57480
Nieuw Texelaar ramlam aangekocht in de UK Kimbolton Blaze
September 2018 twee dagen naar de UK geweest om op High Performance Engelse Texelaar bedrijven te kijken naar nieuwe rammen.
Dit moeten voor ons rammen zijn uit bewezen toprammen met een hoge betrouwbaarheid, een hoge vruchtbaarheid en de best mogelijke bespiering. Dit natuurlijk gecombineerd met een goed aflam gemak en levenslustige lammeren die snel de speen kunnen vinden! Samen met Sjoerd Meekhof bedrijven in Essex en Herefordshire bezocht. Hier hebben we twee rammen kunnen bemachtigen die in de top 1% voor vrijwel alle kenmerken staan in de UK.
Zeer blij met deze aanvulling op ons beider rammen bestand.Op Facebook kunt u het reis verslah High Performance Texel Trip 2018 inzien op de pagina Fokbedrijf Aa Engelse Texelaar en Swifter Schapen.
September 2018 I have been to the UK together with Sjoerd Meekhof to look for new rams on High Performance English Texel flocks.
For us, these must be rams from proven top rats with high reliability, high fertility and the best possible musculation. This, of course, combined with a easy lambing and lively lambs that can quickly find the teat! Together with Sjoerd Meekhof we visited companies in Essex and Herefordshire. Here we have been able to get two rams that are in the top 1% for almost all characteristics in the UK.
Very happy with this addition to our rams file.
Nieuw Texelaar ramlam aangekocht in de UK Kimbolton Blaze
Na een droge zomer weer gras. Nieuwe rammen aangekocht.
De lammeren zijn weer gescand dit jaar van zowel de Engelse Texelaars als de Swifters.
We hebben een nieuwe Swifter dekram kunnen kopen van Raimond Zyp waar we erg veel vetrouwen in hebben.De ram zijn nummer is A146-57480 en hij is met 85 bespiering en 86 benen opgenomen. Vorig jaar had hij een zeer hoge Vleeslamindex van 176 / 64 en een vruchtbaarheidsindex van 105 wat voor ons ruim voldoende is.
We gaan de ram eind september op alle schapen inzetten.
Ook verwachten we dit jaar een nieuwe Engelse Texelaar uit Herfordshire die het rammenteam komt versterken.
Er zijn nog gekeurde Swifter rammen beschikbaar voor de verkoop en ook Engelse Texelaar rammen.
Na een droge zomer weer gras. Nieuwe rammen aangekocht.
Alle ooien 21 januari weer naar binnen, over 4 weken aflammeren
Vandaag hebben we alle ooien weer uit de winter weide opgehaald waar ze te gast waren.
Ze hebben zich goed gehouden maar om de overgang naar het aflammeren optimaal te laten verlopen komen ze nu binnen op een eerste snede goed kuilgras.
Op de voorgrond de Swifter ooi met haar mooie kop (soms zoeken tussen de Engelse Texelaars waar ze is!) met nummer 8809-38705.
Tot nu toe heeft ze in 4 worpen 12 lammeren gebracht en ze houd zich goed.
We hebben niet zo veel Swifters, maar wat we hebben moet wel top zijn...:) Dit is een ooi zoals we ze graag zien.
Alle ooien 21 januari weer naar binnen, over 4 weken aflammeren
Alle Engelse Texelaar en Swifter ooien zijn gedekt
Op 27 oktober zijn alle ooien gedekt en is Summerroad Whisky nog bezig met de nacontrole. Onze schapen zijn graag geziene gasten bij de boeren nu die veel gras overhebben wat er voor de winter nog af moet.
Warrior is ook weer ingezet en dekt ook de ooilammeren gezien zijn geboorte gemak.
Verder is een drieling zoon van Kimbolton Your the Ram uit een dochter van Handbank Rob Roy ingezet.
Ook een dochter van de Engelse ram Cambwell Taurus maal Whisky heeft een zoon geleverd die op een 3-tal ooien word uitgetest.
Bij de Swifters word de Vlaar ram met een vleeslamindex van 148 weer ingezet dit jaar.
Alle Engelse Texelaar en Swifter ooien zijn gedekt
Engelse Texelaars gewogen en ultrasoon gescand voor Vleeslamindex
We hebben weer de lammeren op 14 juni gescand voor bepaling van de Vleeslam index en de meest efficiŽnte groeiers.
Een beter dan gemiddelde groeier kunt u een maand eerder afleveren en heeft minder voer nodig. Ook is er dan minder kans op uitval en ziekte.
Van alle drie de ingezette fokrammen deden de lammeren het best.
Zowel Warrior, Whisky en Kimbolton Your the Ram scoren uitmuntend.
In de UK vinden we de familie leden van deze ram vooral op het eerste blad van de lijst met Stock Sires met hoge indexen dit voorjaar. Bewezen kwaliteit dus!
We zijn nu weer gestart met de verkoop van jonge Engelse Texelaar rammen en hebben ook oudere rammen om uit te kiezen voor u.
Graag wel even een afspraak maken als u wilt komen kijken naar een ram.
 Engelse Texelaars gewogen en ultrasoon gescand voor Vleeslamindex
« eerste 10 berichten    volgende 10 berichten »