[ Historie ]    [ Gezondheids status ]    [ Selectie systeem ]    [ Resultaten ]    [ Fokdoel ]
Historie
Ons schapenfokbedrijf is gestart in 1989 met de aankoop van een Texelaar ooi 2357-0440. We zijn met texelaars gestart om verzekerd te zijn van een solide basis van dieren die we zelf hebben meegemaakt. Deze ooi had toen al een vruchtbaarheidsindex van 110 en een groei index van 110. Daarna zijn nog een vijftal Texelse ooien aangeschaft die al 5 keer gelamd hadden en bij ons ook nog tot 9 maal afgelamd hebben. Dit waren dus zeer duurzame ooien die zich bewezen hadden.
In 2008 zijn 7 Engelse Texelaars gekocht in Schotland van de Lumbylaw flock van Ricard Oates die al jaren de
beste High Performance Texel schapen had en zijn bedrijf beeindigde. In 2011 kwam de Engelse top ram
Handbank Rob Roy met als lam een index van 408.
Als Vlaming ram zijn ingezet Romeo 8550-1402 (geb.maart 1983) deze ram is nog tot 12 jarige leeftijd ingezet.
Ook Rudolf 8550-2356 een best bespierde ram van 1987 uit een vijfling is ingezet, en Gradus 8675-8753 die terugvoerde op de fokkerij van Van de Werken uit Aalst.
In 2008 volgde de Vlaming ram Aart A382-00068 gefokt door Plender.
In 1989 konden wij uit de supervruchtbare Swifter ooi 8612-6212 een ram kopen met een zeer beste bespiering 8647-8929. In 1991 had deze ooi al een produktie van in 6 worpen 23 lammeren.
Het jaar daarop wisten we beslag te leggen op nog twee dochters van deze ooi uit de combinatie met de zeer lange en vruchtbare ram 8563-9332. Deze ram was bij fokker Kees de Jong dat jaar de snelste groeier. Ook een broer van deze ooien 8647-9058 is later door ons gekocht.
Datzelfde jaar konden we door omstandigheden de oude ooi 8612-6212 dragend van 8563-9332 kopen en daarmee was de basis voor onze fokkerij gelegd. Zeer breed, duurzaam en met de top van het stamboek vertegenwoordigd.
Top
Gezondheidsstatus
We zijn al vanaf de start van ons bedrijf Zwoegervrij. Sinds de start van het programma Scrapie onverdacht, waarvoor wij jaarlijks een kop laten onderzoeken, en sinds 1995 doen wij mee met de genotypering voor scrapieongevoeligheid, inmiddels hebben wij status 10: alle dieren ARR/ARR. Al jaren zetten wij alleen Scrapieongevoelige rammen in met een zo groot mogelijke bloedspreiding om onze basis zeer breed te houden.
Tevens is ons hele koppel eenmalig onderzocht op CL en bleek ook daar vrij van te zijn.
Alleen na strenge quarantaine mogen nieuwe dieren ons bedrijf versterken. Onze voor KI doeleinden en export onderzochte rammen waren allen vrij van Brucella ovis en Border-disease.
Top
Selectie systeem
Wij houden een gedegen geboorteregistratie bij. Tevens letten wij op groei en melkproductie van de ooien. Alleen de best gegroeide jonge ooien worden als fokdier ingezet om ons koppel op peil te houden en we streven ernaar om zo veel mogelijk verschillende ooienlijnen in stand te houden.
Zo hebben wij lijnen die uitblinken in groei, in melkproductie, in vruchtbaarheid en in gewicht. De duurzaamheid van de uiers vinden we zeer belangrijk.
Door ons wordt aan compensatieparing gedaan wat wil zeggen dat de dieren met b.v. een lager levend gewicht aan een zeer zware en grote ram worden gepaard, en dieren met een (te) hoge vruchtbaarheidsindex gepaard worden aan een ram met een lagere index met een zeer goed functioneel exterieur. Inteelt wordt tevens zo veel mogelijk vermeden.
Om dit te bereiken worden vrijwel alleen oude rammen ingezet waar al veel van bekend is en krijgt elke ram maar enkele ooien te dekken op ons bedrijf. We streven er naar dat van een ram nakomelingen op zo veel mogelijk verschillende bedrijven staan zodat er een zeer betrouwbare index berekend kan worden en milieuinvloeden beperkt blijven.
De aspirant jonge dekrammen worden allen gewogen en op exterieur beoordeeld door een inspecteur van het NTS.
Alle Swifter en Texelse rammen en ooien worden gescand voor het bepalen van de Groei, Spierdikte en Vetbedekking. Hieruit wordt een nieuwe Vleeslamindex berekend.
Hierdoor kunnen we bepalen welke dieren de meest economische groeiers zijn. Bij de Texelaars voeren onze schapen al meerdere jaren de groeiindexen aan.
Top
Resultaten
De ooien lammeren vroeg in het jaar af, half februari en zien toch elk jaar weer kans om gemiddeld 3,0 lam te brengen. De jonge ooien werpen altijd direkt op eenjarige leeftijd en brengen al jarenlang 2,0 lam per ooi.
De jonge rammen groeien tussen de 250 en 350 gram per dag met uitschieters van een groei van af de geboorte tot 150 dagen van 400 gram per dag. In 2001 was een ram met 84 ptn voor bespiering opgenomen, enkele met 83 en 82 en het grootste deel met 81 en 80 punten.
Levend gewicht van de volwassen ooien varieert van 80 tot 100 kg. Volwassen rammen van 3 jaar oud moeten minimaal 100 kg wegen anders worden ze niet ingezet. De gewichten liggen meestal tussen 105 en 130 kg voor een uitgegroeide ram. De vruchtbaarheidsindexen behoren tot de hoogste van het stamboek, met een zeer hoge betrouwbaarheid.
Onze ram 8809-9425 was 3 jaar op rij de ram met de hoogste index voor vruchtbaarheid, gecombineerd met een beste bespiering van 82 en zeer goed beenwerk.
Onze Engelse Texelaarram Lumbylaw Osogood ORL 08003 en zijn zoon 4899-00030 Malvern 30 voeren al jaren de Vleeslamindex aan
en hun nakomelingen zijn zeer gevraagd. De Texelse ooien combineren een hoge vruchtbaarheid met goede groei en moedereigenschappen.
Top
Fokdoel
Behoud van de goede eigenschappen van de swifter schapen en fokken van Texelaars met de beste groei en gebruiks eigenschappen, waarbij de dieren weinig arbeid vergen en de lammeren binnen enkele minuten gaan staan en onder de uier drinken. We streven er naar om onze ooien ruim en lang te houden, met een goede ontwikkeling en een volwassen gewicht van een ooi van 90 kg.
De vruchtbaarheid is nu al uitstekend en dit willen we zo houden. We streven niet naar 4-lingen. De uier moet zeer goed zijn. De ooien moeten lang meegaan.
De rammen moeten zeer snel groeien en de zeer goede slachteigenschappen die ze nu al hebben behouden. Een bespiering van 82 punten voor een dekram is voldoende.
De wolproductie van 4 kg per ooi is voldoende waarbij we streven naar een gesloten vacht.
De staart moet kort zijn en liefst dun en kort bewold. Dit ivm het coupeerverbod bij ooien.
Het prettige rustige karakter van de ooien moeten we behouden.
Top