Swifter fokrammen
Witte swifterram Anton Spier++ Vet ++ - A737-66073
We hebben dit jaar een jonge ram Anton A737-66073 kunnen kopen, met een hoge spier vererving +2,6 en een positieve Vet vererving, +0,17 wat belangrijk is om slachtlammeren op tijd goed te krijgen en voor de robuustheid van de schapen. De vleeslamindex is 139.
Bespiering 83 Beenwerk 84.
Verder worden er nog 3 Swifter eigen gefokte rammen beperkt ingezet. Een Blauwe, Witte en een prachtige Dassekopram.
 
Gerwin d’n Das - A774-20787 Dassekop kleur
Gerwin d’n Das - A774-20787, een ram met een prachtig exterieur en ook goede fokwaarden, een + voor groei en een + voor spierdikte, Vleeslam index is indrukwekkend 155 / 78 betrouwbaarheid.
hiervan hebben we twee dochters kunnen kopen drachtig van King William, en 3 jonge nazaten van Blauwe Joekel zijn drachtig van hem!
Het resultaat mag er zijn, 3 prachtige Dassekop ooilammeren en een Dassekop ramlam wat we gaan inzetten uit een zwarte ooi.
Gerwin d’n Das - A774-20787 Dassekop kleur
 
King William - A453-17759
King William - A453-17759, een ram met een mooie vacht, prettig gespierd.
Voor ons vreemd bloed, zijn twee ooien drachtig van, heeft de Blauw factor.
We hebben een dochter verkocht naar export Duitsland, en twee zoons zijn gekeurd voor het Swifter Stamboek en worden ingezet.
 
Leo - A558-24233
De jonge Swifter ram Leo - A558-24233, heeft een beste vader die afgelopen jaar het ras mocht vertegenwoordigen op de dag van het Schaap.
Het is een correct gebouwde ram met 83 Bespiering en 87 punten voor het Beenwerk.
Een flinke + voor groei en een + voor spier en de vleeslamindex is gestegen op de prestaties van zijn nakomelingen naar 152! wat zeer goed is.
Vruchtbaarheidsindex 106 is voor ons ook ruim voldoende.
We hadden prachtige dochters die ons hebben verlaten zodat we nu twee zonen kunnen inzetten, de broers 8809-74005 Blauw en de blauwfactor drager 74008. Beide een flinke plus voor bespiering en een vleeslam index van rond de 154.
 Leo - A558-24233
 
Blauwe Swifter ram Blauwe Joekel 86 punten bespiering
De Blauwe Swifter ram die dit jaar dienst doet is met 86 Bespiering en 82 beenwerk opgenomen.
Geboren 10 maart als 3- ling, gewicht 60 kg.
8584-67046
Uit de zelfde moeder is een halfbroer dit jaar gestegen naar Vleeslamindex 162, wat de hoogste vleeslamindex van Nederland is.
De vader van Blauwe Joekel is onze oude ram Constructor 8809-73955
Hij heeft een prachtige vacht en is opgenomen met 86 punten bespiering en 82 punten beenwerk. Blauwe Joekel mag dit jaar alle Swifters dekken en we verwachten Blauwe Swifter lammeren van hem en witte natuurlijk.
Blauwe Joekel heeft een goede vleeslamindex van 139.
Blauwe Swifter ram Blauwe Joekel 86 punten bespiering
 
Nieuwe Swifterdekram uit eigen fokkerij 8809-73955 Constructor
8809-73955 Constructor is een mooie hard gespierde Swifterram die we samen gaan inzetten met Karsten Bolhuis dit jaar.
Zijn vader A146-57480 heeft alle verwachtingen overtroffen dit jaar met best gebouwde hard bespierde snel groeiende lammeren met een mooie vacht.
Groei +0.36 /
SP +1.81 / 87
Vet +0.01 / 75
VLI 149 / 83
Constructor viel als lam al op door zijn correcte bouw en fijne vacht. Leuk om zulke Swifters te kunnen fokken die ook direct vlees aanzetten en daardoor erg gewild zijn bij vermeerderaars die de dieren op lagere gewichten willen afzetten (40 kg).
We kunnen hem maar beperkt inzetten op de minst verwante dieren maar gaan hem maximaal benutten!
Constructor zijn eigen prestatie was:
op 23 juni woog hij 53,0 kg, met gemiddeld 3,0 mm vet en 28,0 mm rugspier.
De keurmeester gaf hem net als zijn vader 85 punten voor Bespiering en 85 punten voor Beenwerk
Vruchtbaarheidsindex 97 / 28
Groeiindex +0.31 / 69
Spierindex +1.37 / 70
Vetindex -0.07 / 57
Vleesindex 141 / 63
Hij heeft het volgende genotype: ARR/ARR voor scrapie ongevoeligheid, MyoMax Gold voor extra bespiering vererving en is natuurlijk Blindfactor VRIJ getest.
Nieuwe Swifterdekram uit eigen fokkerij 8809-73955 <B>Constructor<?B>
 
Jonge Swifter fokram 8608-32033 Connection met 129 vleeslamindex
De jonge Swifterram Connection 8608-32033 is aangekocht als vreemd bloed. Bij de inteeltchecker bleek ook geen verwantschap te bestaan! Wat wel aangeeft dat we zelf dieren hebben met veel weinig gebruikte bloedlijnen en dus onverwant met de bulk van het stamboek.
De ram is drieling geboren en gezoogd door een mooie ooi met een best uier.
112 / 36 VBI
+0.29 / 75 Groei
+1.51 / 76 Spierdikte
-0.05 / 62 Vet
vleeslamindex + 141 / 69
Vleeslamindex 141, spierdikte 29,4 wat zeer goed is 15 mei gescand.
Bespiering is 83 punten en 85 punten beenwerk
genotype: ARR/ARR, MyoMax Gold en getest Blindfactor VRIJ.

Jonge Swifter fokram 8608-32033 Connection met 129 vleeslamindex
 
Swifterram A146-57480 Raymond hoogste vleeslamindex
Swifterram Rambo (zwartoor)heeft een van de hoogste vleeslam indexen van de fokrammen met nakomelingen in 2023.(149 / 95 )Doordat de ram al 5 seizoenen is ingezet door zijn goede vererving heeft hij nu voor de fokwaarden in 2023 een betrouwbaarheid van 95 tot 97%.
Hij heeft een zeer goede bespiering van 85 gescoord als lam en 86 punten beenwerk.
Vruchtbaarheidsindex 90 / 75
Voor de spierdikte scoort hij een + van 2,93 mm gecombineerd met een positieve vet vererving van 0,04 wat ideaal is.Ook de groei is + met 0,18 gram
Hij is als 3-ling geboren uit een moeder met in 3 worpen 8 lammeren wat we goed vinden.
Als extra positief punt willen we graag zijn prachtige gesloten vacht noemen, iets wat je niet vaak meer ziet bij de Swifter.
De Swifterram A146-57480 heeft vrijwel alle Swifter ooien al gedekt.
ook de jonge ooien wat vlot is voor de tijd van het jaar.
Vanaf 12 oktober word hij ook ingezet op het bedrijf van een collega Swifter fokker John Verheij dus de ram krijgt een hoge betrouwbaarheid bij zijn indexen.Op beide bedrijven wordt ook gescand.
Bespiering +1,81 / 81
Groei + 0.40 / 71
Vet - 0,5 / 57
Swifterram A146-57480 Raymond hoogste vleeslamindex
 
foto van de gescande lammeren Engelse Texelaar en Swifter
Hierbij een overzicht foto bij het begin van het scannen.
De zwaarste ram woog hier 44,7 kg op 14 juni.
We hadden een ramlam 04824 van een tweeling op 5 april geboren die liefst 36,9 kg woog en ook goed scande. Dat betekend een groei per dag van ruim 500 gram als tweeling gezoogd!
De rammen zijn allen ARR/ARR, dubbel MyoMax en de worpgrootte is ook prima.
Er zijn ook overloper rammen beschikbaar en ruime keus uit jonge Engelse Texelaar rammen.
foto van de gescande lammeren Engelse Texelaar en Swifter
 
Swifter ram Vlaar A506-19903 met vreemd bloed
De Noord-Hollandse Swifter ram gefokt door Vlaar A506-19903 brengt vreemd bloed.
A506-19903 uit moeder
A506-57713 (in 2x 5 lammeren)en vader
8750-32749 voert terug op oude bloedlijnen zoals Jansen ,Heumen.
Levensnr: NL 100117119903
Geb: 25-02-2016 als 2-ling
BSP: 84
BNW: 87
Gen: ARR*ARR; Blindfactorvrij; mm
1.46 / 70 spier
-0.08 / 57 vet
144 / 63 vleeslamindex
Hij heeft zijn verwachtingen helemaal waargemaakt en fokt bespierde lammeren met een mooie vacht en goed beenwerk.Raimond Zyp gaat in 2018 de ram ook inzetten waardoor de ram A506-19903 nu op drie bedrijven is ingezet.
Swifter ram Vlaar A506-19903 met vreemd bloed
 
laatste 8 »
Terug naar het overzicht