Historische Swifter fokrammen
Bertus: 8809-00093
Bertus is een 6-jarige ram met zowel een goed fokkende vader als moeder. Zijn dochters doen het zeer goed en in 2008 is zijn index 158 met 88 betrouwbaarheid!
Via zijn vader brengt hij vreemd bloed in en de bespiering is ideaal. Het is een zeer attente ram die de ooien vlot dekt.De ram vererft een sterke bouw,hoge vruchtbaarheid en fraaie gesloten vachten.
(vruchtbaarheid 158,bth 87,besp 82,beenw.85)
V:8509-09718 M:8809-09606 in 7 worpen 24 lammeren.
In 2006 wordt Bertus ook bij zijn nieuwe eigenaar in Drenthe ingezet.(Plas, Weerdinge)
Wij hebben nog vele dochters en kleindochters van Bertus.
Bertus: 8809-00093
 
Blue Power 8809-00941 Blauwe swifterram foto tussen zijn ooien
We hebben weer een goede opvolger van de blauwe ram Charles 8809-00800, namelijk zijn zoon Blue Power 8809-00941.
De ram is als drieling geboren uit de tweede worp van 8809-00523. 523 heeft nu in drie worpen 11 lammeren gebracht en gezoogd.Op 11 januari 2009 veraste ze ons met een spontaan geboren vierling van de ram Piet die in september enkele dagen in het koppel had gelopen om de bronst op te wekken. 523 had geen aansporing nodig en had 3 witte en een blauw lam.
De drieling van vorig jaar groeide zeer goed, twee fraaie zussen zijn naar Vergien in Duitsland gegaan.Op 30-6-2008 woog de ram als drieling gezoogd al 40,5 kg, wat een groei van 354 gram in 106 dagen betekende.
De bespiering is 82 en het beenwerk uitstekend met 87 punten.
De bloedvoering voert terug na enkele generaties op onze zelfgefokte F1 ooien en tweemaal de ooi 8608-09831.
In juli 2009 is de ram naar Hendrik Nauta in Asse Belgie geexporteerd.
v:Charles 8809-00800 M:8809-00523 in 3 worpen 11 lammeren, verwachtingswaarde vruchtbaarheid 136
Blue Power 8809-00941 Blauwe swifterram  foto tussen zijn ooien
 
Carlos 8856-00963 verkocht naar Noord-Holland
Onze drie jarige ram Carlos 8856-00963 is een zeer correct gebouwde Swifterram met een fraaie vacht. Ook andere kenmerken als een fraaie kop en mooie onbewolde staart completeren het geheel.
Het beenwerk is sterk met 87 punten en de bespiering prima met 82 punten.Zijn moeder produceert heel veel melk.
Zijn afstamming met een F1 vader die uit een Vlamingram komt met een vruchtbaarheidsindex van 120 en een texelaarmoeder die door ons zelf gefokt is wekt vertrouwen.Deze vaderram is Blindfactor vrij en dubbel Myomaxgetest.Bespiering 86(!) en beenwerk 87 bij herkeuring 2007. De texelaar stamt uit een vruchtbare lijn met als vader de ram Wensink 2552-0920 (zie onze texelaarrammen).
De moeder van 8856-00963 is de jonge ooi 818 die als eerste worp een drieling brengt. Ook haar moeder stamt uit een F1 vader.Ook haar vader stamt uit lijnen die ons goed bekend zijn en voor ons vreemd bloed. In 2007 zoogde ze drie lammeren met alle drie een groei boven de 300 gram per dag op 60 dagen.(Dit was de best zogende ooi van 2007)818 is ook Blindvrij en dubbel Myomax getest in 2008.
Carlos gaat de meeste Swifter ooien dekken in 2007. Zijn lammeren zijn zeer best van bouw met fraaie vachten en hard bespierd.Het beenwerk is uitmuntend. In 2007 is hij weer ruim ingezet en kreeg 23 ooien te dekken.
De nieuwe vruchtbaarheidsindex is 131 met 39 betrouwbaarheid wat erg hoog is voor een ram met zoveel F1 bloed.Op afstamming Blind-vrij en dubbel Myomax.
Eind 2008 is Carlos verkocht naar een nieuw stamboeklid in Heerhugowaard
V:A439-00045 (F1) M:8856-00818 in drie worpen 8 lammeren
Carlos 8856-00963 verkocht naar Noord-Holland
 
Wouter: 8809-09920 (blauwfactordrager)
De ram 8809-09920 is geboren in 1999 als deel van een drieling. Zijn vruchtbaarheidsindex is 128 met een betrouwbaarheid van 77.
De ram heeft buitengewoon veel lengte en voor deze tijd een heel apparte bloedlijn.De ram is in 2005 ingezet. Zijn blauwe zoon Charles word in 2006 en 2007 ingezet om Blauwe en witte Swifters te fokken en U kunt hier nu al lammeren van reserveren.Ook zijn zoon Piet A562-00067 wordt in 2007 ingezet.
Op 11 januari 2005 hebben we de ram gewogen en opnieuw laten keuren:106 kg, 79 cm schofthoogte, 41 cm borstdiepte en maar liefst 89 cm lang.De ram heeft een buitengewoon brede gespierde rug en is met 83 punten bespiering ingeschreven en 82 voor beenwerk.
Vader 8809-09742, moeder 8809-09734 in 2 worpen 6 lammeren.
Vruchtbaarheidsindex 128 met 77% (!) betrouwbaarheid.
Wouter word in 2006 ingezet door Piet Roskam.(A562)
We zetten in 2007 twee zonen in. De Blauwe ram Charles 8809-00800 (zie Blauwe Swifter rammen) en de witte Piet A562-00067. Voor veel fokkers is dit vreemd bloed uit bewezen lijnen dus goed breed in te zetten.
Wouter: 8809-09920 (blauwfactordrager)
 
Hunter 8809-00676
Met de jonge ram Hunter hebben we een ram met veel bloed van de goede vererver 8685-09806 in het rammenbestand van 2006.(83 punten bespiering ram en 86 punten beenwerk)
De vader is Ruud 8809-00421 die bij ons prima gefokt heeft. De moeder 8809-00430 is een zeer goede dochter van 8809-00245 die terugvoert op onze topooi 8809-09606. (zie foto naast fokdoel)
Zoals u kunt zien op de foto heeft de ram een adelijk hoofd en een zeer fijn staartje.
De verwachtingswaarde voor vruchtbaarheid is 149 met 45% betrouwbaarheid en Hunter word dit jaar ook ingezet bij zijn nieuwe eigenaar Piet Roskam (A 562),Tollebeek. Op 19 mei 2007 hebben we ook de zogende ooien gewogen, 8809-00430 woog 100kg en grootmoeder 8809-00127 103 kg.
V:8809-00421 M: 8809-00430 in 3 worpen 7 lammeren
Hunter 8809-00676
 
Vlaming ram Aart A382-00068
Voor de productie van hoogwaardige F1 Swifter ooien hebben we een zeer goede Vlamingram geselecteerd.
De moeder en grootmoeder zijn bijzonder zware ooien met macht en inhoud.Ook de productie van de moeder van Aart (8584-01425) is buitengewoon goed, met in 5 worpen 22 lammeren en een topindex voor een Vlaming van 123.
Aart is een ram met zeer goed beenwerk, een beste rug en een goede vacht.In 2008 is de ram als de eerste Vlaming van Nederland ook gekeurd en had 80 bespiering en 85 beenwerk bij 92 kg gewicht.
Zijn nieuwe index voor vruchtbaarheid is 113 met al 45% betrouwbaarheid.
We hebben hem gecombineert met onze eigen Texelaar ooien met hoge vruchtbaarheid en zeer hoge groeiindexen.Dit om nieuwe unieke Swifterbloedlijnen te maken die veel kwaliteit hebben en onverwant zijn aan de nu (te) veel voorkomende eenzijdige foklijnen.Van Aart hebben nu 13 Texelse ooien gelamd, allen van de eerste dekking. Zijn lammeren zijn correct en zeer uniform. De geboortes zijn vlot verlopen.
Alle zonen van Aart zijn stamboekwaardig.
Door een beslissing van de ledenvergadering van het Swifter stamboek op 30-5-2008 is het nu mogelijk geworden om alle F1 rammen in te zetten. We zijn hier heel blij mee.
Jammer is alleen dat het bestuur het nodig vond om de lammeren geboren voor 30 mei van de overgekeurde F1 rammen niet te erkennen als volbloed. Geboren NA 30 mei wel....
Najaar 2008 heeft Aart 3 texelse ooien gedekt waarbij ook de 3 grootste ooilammeren we verwachten daar weer goede F1 dieren uit met veel groei potentie
In 2010 blijkt een zoon 8809-01000 van Aart Dubbel Myomax (MYOMAX GOLD), wat betekent dat de Vlaming Aart het zeer gewilde Myomax gen enkel of dubbel draagt!

Vader A274-01301, moeder 8584-01425 in 5 worpen 22 lammeren.Vruchtbaarheidsindex 113 en betr. 45.
Vlaming ram Aart A382-00068
 
Blauwe ram Charles 8809-00800
Hier een foto van de blauwe Swifterram Charles, 1 maart geboren als deel van een tweeling.
In 2006 was Charles de snelst gegroeide ram.(375 gram per dag)
We gaan hem deze herfst weer inzetten. Zijn vader is de onlangs opnieuw gekeurde witte Swifterram 8809-09920 die met 83 punten bespiering is opgenomen.De lammeren van 9920 lijken zeer goed, alleen hadden we liever wat meer blauwe lammeren gehad.Dat mag deze herfst zijn zoon Charles gaan regelen.
Charles woog 26 juni in 117 dagen 48,7kg.
Vetbedekking 2 mm en 25 mm spierdikte.Gecorrigeerde groei 342 gram.Mager Vlees Groei index 123
Bespiering 81 en beenwerk 86. Hoogte 61 bij 29 cm borstdiepte en 67 cm lengte.
Vader 8809-09920, moeder 8809-00166 in 6 worpen 15 lammeren.
Huidige vruchtbaarheidsindex 126 met 50% betrouwbaarheid
Blauwe ram Charles 8809-00800
 
Dirk: 8809-00520
De ram Dirk is deze herfst door ons en door Fam. Govers uit Hengelo(O) ingezet. Zijn lammeren zien er goed uit ze zijn groot en lang.
De ram is 11 juli 2005 gekeurd,woog toen 54 Kg en is 359 gram per dag gegroeid in 142 dagen.Zijn volle broer 00521 was even zwaar.De ram is met 83 punten Bespiering en 86 punten beenwerk opgenomen.
Hoogte 61 cm,diepte 31 cm en lengte 73 cm.
Het gewicht op 31 juli 2005 van Dirk was al 62 kg.
Vader:8809-00093, moeder 8809-00209,(in 5 worpen 11 lammeren) een ooi die zelf en haar moeder en grootmoeder uitblonken in melkproductie en vorig jaar (2006) een 4-ling heeft gekregen!
De verwachtingswaarde voor vruchtbaarheid is 144 met al 60 betrouwbaarheid..
Dirk: 8809-00520
 
Vos: 8528-01430
Op onze zoektocht naar een nieuwe ram met beste bespiering en "vreemd Bloed" kwamen we in Groningen terecht bij Elly Vos in Den Andel.
We kozen voor de ram 8528-01430 wat veruit de beste ram was met een zeer goede bespiering,goede voorhand en mooie kop.Zijn moeder 8528-01376 bracht in 4 worpen 10 lammeren en haar moeder bracht in 5 worpen 16 lammeren.De ooi komt uit een sterke robuuste Minderhoudhoeve ram met 81 bespiering en 86 beenwerk.
De vader 8527-01210 is een F1 ram die als vierling geboren is en een bespiering heeft van 84 punten en beenwerk 84.Hij heeft als vader de door Leo Brinke gefokte Texelaar ram 1947-01928 met 90 punten bespiering en beenwerk 85.Deze zware ram(96 kg) heeft 89 punten algemeen voorkomen en is premieram en nu ook KEURRAM. (2006)
De Vlaming moeder van 8527-01210 had in 3 worpen 10 lammeren en is gefokt door Karsten Bolhuis.
Ram 8528-01430 ,geb. 30-03-04 als tweeling.Vruchtbaarheidsindex 99.betr 55
10 januari 2005 is Vos gekeurd.Bespiering 84 en beenwerk 83.Zijn gewicht is maar liefst 72 Kg!
Schofthoogte 70 cm,diepte 34 cm en lengte 79 cm.
V:8527-01210 besp 84 en beenw. 84
M:8528-01376 in 3 worpen 8 lammeren,vruchtbaarheidsindex 120 met betr.54. De indexen van de voorouders beginnen langzaam te stijgen door de eigen prestatie van de nakomelingen die prima is.
De lammeren van Vos zijn zeer uniform en hebben een sterke bouw met prachtige gesloten vachten.Ook de bespiering voldoet aan onze verwachtingen. Vos is ook drager van de blauwfactor.
In 2006 wordt Vos ook ingezet bij zijn nieuwe eigenaar Berger (A580) in Zuidveen.
Vos: 8528-01430
 
Jaap: 8809-00400
De Swifterram Jaap 8809-00400 heeft dit jaar ook een tiental ooien gedekt.
Het is een ram met een zeer correcte bouw,bespiering 81 en beenwerk 87.Het is een van de laatste lammeren van onze topooi 8809-9606.Een volle zus (8809-00373) startte met een drieling en heeft nu in 3 worpen 11 lammeren. De andere zus (8809-00372) begon met een tweeling en heeft nu ook in 3 worpen 7 lammeren.8809-00372 zoogt haar 3 lammeren alleen wat prima gaat. Ze lammeren erg makkelijk door de ruime bouw.
De vader is ram Herman 8809-00017.
Jaap heeft zich goed doorontwikkeld en zijn lammeren zijn uitstekend.
V:8809-00017,M:8809-09606 in 7 worpen 24 lammeren.
Jaap 8809-00400 zijn vruchtbaarheidsindex is 123 met 64 betr.

foto April 2006
Jaap: 8809-00400
 
« eerste 10    volgende 10 »  
Terug naar het overzicht