Het Swifter Schapen Stamboek (tweetalig)
Nederlandse Texelaar Stamboeken (tweetalig)
Hoeve Capellegoed (Fam. Zantboer)
Engels Texelaarstamboek
Schapen pagina
Stackyard Agrilinks stackyard agricultural links