[ Swifter ]    [ Blauwe swifter ]    [ Texelaar ]
Swifter
Het Swifter schaap is een produktieschaap en is ontwikkeld door de Landbouw Universiteit uit een kruising van de Texelaar en het Vlaamse schaap. Op deze manier zijn de noodzakelijke eigenschappen voor een produktief en daardoor economisch schaap in een dier gecombineerd: namelijk hoge vruchtbaarheid en een goede slachtkwaliteit.
Voor een goede kwaliteit vleeslammeren laat men de Swifter ooi dekken door een vleeslamvaderdier.
Het is een gemakkelijk te houden schaap. In het aflamseizoen geeft de Swifter weinig tot geen problemen. Een ander voordeel is dat de ooien een goede uier met veel melk hebben. De vele drielingen kan een Swifter ooi normaal zogen, waardoor men geen kosten hoeft te maken voor dure kunstmelk.
Daarnaast blinkt de Swifter uit in groei. Zowel zuivere Swifters als vleeslammeren uit Swifter ooien groeiden beter dan Texelaars en vleeslammeren uit flevolander ooien.( 35 gram per dag) Dit resulteert dan ook in 28 dagen vroeger slachtrijp zijn.
De slachtkwaliteit van de Swifter vleeslammeren is uitstekend; de karkaswaarde is 98,5% t.o.v. een zuivere Texelaar.
De worpgrootte van de Swifter stamboek ooien was in 2010 als volgt:
Eerste worps 2,09 lam
Tweede worps 2,57 lam
Derde worps 2,76 lam
> Derde worps 2,81 lam
Top
Blauwe Swifter
Uit witte stamboek Swifters worden zeer zeldzaam wel eens Blauwe Swifters geboren.
Gepaard met een zuiver witte Swifter worden hier weer alleen witte Swifters uit geboren.
Het is dus enkel een kleurvariant die door enkele fokkers als zeer mooi wordt ervaren. Een blauwe ooi in een koppel witte ooien is een mooi gezicht.
De blauwe ooien hebben een vacht die bij het openen of scheren een blauwe kleur laat zien.Ook is er sprake van een zeer fraaie koptekening, het zogenaamde masker en een aftekening aan de benen.
Een van de meest geziene witte Swifter rammen in de afstamming van de blauwe Swifters is 8507-0815. Dit is ook nog een zeer beste ram. De blauwe Swifters zijn daardoor zeer goede rasvertegenwoordigers die tot de top van het stamboek behoren.

De Blauwe Swifters worden door het Swifter stamboek geregistreerd.

Door gerichte paringen kan men de blauwe kleur behouden en toch een zeer grote bloedspreiding betrachten. Ook het genotype ARR/ARR is bij Blauwe Swifterrammen goed vertegenwoordigd.
Top
Texelaar
Door ons fokbedrijf worden ook zuivere Texelaars gehouden. Dit zijn fokdieren die uitmunten in goede gebruiks eigenschappen.
We streven het nieuwe fokdoel van het Texelaarstamboek na, met veel aandacht voor lengte en ontwikkeling. Ook moet de groei ruim boven het rasgemiddelde liggen.
De door ons gefokte Texelaars kunt u het best typeren als de "BoerenTexelaar".
Hiermee willen we zeggen, groot, ruim, goede gebruiks eigenschappen en zwaar.
Wel streven wij een zeer goede bespiering na zodat onze Texelaar rammen bij uitstek geschikt zijn om een snel groeiend vleeslam te produceren in combinatie met een beste Swifter ooi.
Alle ingezette Texelse rammen zijn uitsluitend van het genotype ARR/ARR. Alle schapen zijn Blindvrij en dubbel Myomax (Gold) getest.

Onze aangekochte ooi 0430-1763 (ARR/ARR)laat zien wat ons fokdoel is met haar fraaie indexen.
Ze heeft als jonge ooi gelamd (*) en heeft nu in 7 worpen 14 lammeren gebracht, ze heeft een vruchtbaarheidsindex van 107/53 en een groeiindex van maar liefst 123/69.

Haar vader heeft een gewicht van 109 kg en is met bespiering 89, ontwikkeling 94 en algemeen voorkomen 86 dit jaar bij herkeuring ingeschreven.
Englse Texelaarrammen wegen tussen de 100 en 130 kg volwassen.
In 2001 heeft ze gelamd van de Texelse ram 0430-1748 (ARR/ARR) met een gewicht van 99 kg en in september 2001 definitief opgenomen met 91 ontwikkeling, 88 bespiering en algemeen voorkomen 87. Sinds 2005 hebben we we bloed van Engelse Texelaars in ons koppel gebracht om de vooruitgang van de groei en spierdikte te bevorderen en de goede vruchtbaarheid en gebruiks eigenschappen te behouden. Dit door in 2008 Engelse Texelaars van de Lumbylaw flock in te voeren en in 2011 een nieuwe topram te importeren van de Handbank flock, Handbank Rob Roy die in de lijst 1% beste Texelse fokrammen van Engeland staat.
Top